BIO PL/ EN

(+48) 604 924757

e-mail: a.kozera78@wp.pl

 

Anna Kwiatkowska (1978) ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie . Brała udział w licznych kursach mistrzowskich oraz w kursach Impuls w Grazu i Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie. W latach 1998-2008, jako leaderka tria smyczkowego Violarium, dała wiele koncertów w Polsce i za granicą (Niemcy, Włochy, Austria, Litwa, Szwajcaria, Holandia, Meksyk). Anna Kwiatkowska występuje jako solistka wykonując zarówno wybitne pozycje współczesnego repertuaru skrzypcowego (m.in. Berio, Boulez, Carter, Haas, Kurtág, Nono, Saariaho, Sørensen), jak utwory napisane specjalnie dla niej przez czołowych polskich kompozytorów  (m.in. Wojciech Blecharz, Wojciech Ziemowit Zych, Jagoda Szmytka, Sławomir Wojciechowski, Sławomir Kupczak, Artur Kroschel, Rafał Zapała, Wojciech Błażejczyk, Dominik Karski). Występowała m.in. na Dniach Nowej Muzyki Włoskiej i  Dniach Nowej Muzyki Duńskiej w Krakowie, Festiwalu Muzyczne Lato w Kopenhadze, Bendigo International Festival of Exploratory Music w Australii, International Chamber Music Festival w Pekinie,  Festiwalu Audio Art w Krakowie, festiwalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Festiwalu „ Łańcuch” i na  Warszawskiej Jesieni. Współpracowała z zespołem MusikFabrik w Kolonii występując na ważnych wydarzeniach i w prestiżowych miejscach, jak Musikfest w Berlinie czy Jahrhunderthalle w Bochum. Anna Kwiatkowska jest współorganizatorką edukacyjnych warsztatów muzyki współczesnej dla młodzieży w ramach cyklu „Harmonie i hałasy” oraz edukacyjnego cyklu “Dźwiękowisko” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Jej płyta “Eidos”, nagrana wspólnie z pianistką Joanną Opalińską, została nominowana do Nagrody Fryderyk 2017 w kategorii muzyki kameralnej. Kwiatkowska jest stypendystką Ministra Kultury. Występuje z warszawskim zespołem Chain Ensemble. Współczesną muzykę wykonuje również w utworzonym z wiolonczelistą Mikołajem Pałoszem i z pianistą Adamem Kośmieją zespole flow unit oraz w duecie z Mikołajem Pałoszem.  

Anna Kwiatkowska (1978) graduated from the Academy of Music in Cracow. She has participated in numerous masterclasses as well as the Impuls courses in Graz and the Summer Courses of New Music in Darmstadt. In 1998-2008, as the leader of the Violarium string trio, she gave many concerts in Poland and abroad (Germany, Italy, Austria, Lithuania, Switzerland, the Netherlands, Mexico). Anna Kwiatkowska performs as a soloist performing both outstanding pieces of contemporary violin repertoire (including Berio, Boulez, Carter, Haas, Kurtág, Nono, Saariaho, Sørensen), as well as pieces written especially for her by leading Polish composers (including Wojciech Blecharz, Wojciech Ziemowit Zych, Jagoda Szmytka, Sławomir Wojciechowski, Sławomir Kupczak, Artur Kroschel, Rafał Zapała, Wojciech Błażejczyk, Dominik Karski). She has performed, inter alia, at the Days of New Italian Music and Days of New Danish Music in Krakow, Summer Music Festival in Copenhagen, Bendigo Intenational Festival of Exploratory Music in Australia, International Chamber Music Festival in Beijing, Audio Art Festival in Cracow, Musica Polonica Nova festival in Wrocław, Poznań Music Spring, the  “Łańcuch” (“Chain”) Festival in Warsaw and at the Warsaw Autumn Festival. She collaborated with the MusikFabrik  ensemble in Cologne, performing at important events and in prestigious venues, such as the Musikfest in Berlin or Jahrhunderthalle in Bochum. Anna Kwiatkowska is a co-organizer of educational contemporary music workshops for young people as part of the “Harmonies and Noises” series and the “Dźwiękowisko” (“Sound Playground”) educational series in cooperation with the Institute of Music and Dance. Her album “Eidos”, recorded together with the pianist Joanna Opalińska, was nominated for the Fryderyk 2017 Award in the chamber music category. Kwiatkowska is a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. Performs with the Warsaw-based Chain Ensemble. She also performs contemporary music in the flow unit group formed with the cellist Mikołaj Pałosz and the pianist Adam Kośmieja, and in a duet with Mikołaj Pałosz.

Repertuar (wybór: solo, duo i trio)/ Repertoire (selected solos & duos& trios)

solo:

 • Anahita Abbasi – Situation IV “Io e iO” (12′)
 • Kalevi Aho –  In memoriam Pehr Henrik Nordgren (10’)
 • Luciano Berio – Sequenza VIII (17’)
 • Wojciech Blecharz – Phenotype (10’)
 • Barbara Buczek – Eidos (8’)
 • Barbara Buczek – Studium (4’)
 • Elliott Carter – Riconoscenza (4’)
 • Elliott Carter – Rhapsodic Musings (4’)
 • Georg Friedrich Haas – …de terrae fine (20’)
 • Michael Jarrell – Prisme (13′)
 • György Kurtag – Signs, Games, Messages
 • Idin Samimi Mofakham – Lullaby (nieokreślony/ unspecified)
 • Kaija Saariaho – Nocturne (7’)
 • Francois Sarhan – Le chevalier (3’)
 • Bent Sørensen – The Lady of Shalott (6’)
 • Tadeusz Wielecki – Przędzie się nić … (8’)
 • Agata Zubel –  Cadenza (6’)

solo z elektroniką/ with electronics:

 • Pierre Boulez – Anthèmes 2 (20’)
 • Jean Claude Risset – Variants(10’)
 • Bogusław Schaeffer – Kwaiwa (15’)
 • Simon Steen- Andersen –  Study for String Instrument and Whammy Pedal No2 (6’)
 • Wojciech Ziemowit Zych – Gest i puls (15’)

skrzypce i fortepian/ violin with piano:

 • Hanns Eisler –  Reisesonate (12’)
 • Beat Furrer – Lied (12’)
 • Olga Neuwirth –  Quasare/Pulsare (10’)
 • Kaija Saariaho – Tocar (8’)
 • Kaija Saariaho –  Calices (16’)
 • Anton Webern – 4 Stücke op. 7 (5’)

skrzypce i wiolonczela/ violin with cello

 • Roman Haubenstock-Ramati – Pluriel (12′)
 • Toshio Hosokawa –  Duo (8’)
 • Philippe Hurel – Trait d’union (14′)
 • Kuba Krzewiński – Contre (15′)
 • Mathias Pintscher – Treatise I on Study on the Veil (13″)
 • Kaija Saariaho – Aure (5′)
 • Francois Sarhan – L’espoir (4’)
 • Francois Sarhan – Imagination (4′)
 • Bettina Skrzypczak – Scena 2 (10′)
 • Mathias Spahlinger – Adieu m’amour (15’)
 • Simon Steen-Andersen – Study for string instrument no.1 (6`

skrzypce, wiolonczela, fortepian/ violin, cello and piano

 • Joe Cutler – Painted Time (10′)
 • Clara Iannotta – Il colore dell’ombra (15′)
 • Mauricio Kagel – Trio n.2 in einem Satz (16′)
 • Enno Poppe – Trauben (15′)
 • Adam Porębski – Phantom Trio (10′)
 • Bernd Alois Zimmermann – Présence (10′)

Advertisement