Kalendarz/Calendar

30.06.2019 Warszawa, Nowy Teatr/Warsaw, Nowy Teatr

with Chain Ensemble (Andrzej Bauer – dyrygent/conductor)

Carola Bauckholt – Laufwerk; Fausto Romitelli – Amok Koma

(inne utwory w programie/ other works on the programme: Karlheinz Stockhausen – Kreuzspiel, Andrzej Kwieciński – 6 +1; Witold Lutosławski – Subito)

3.04.2019 – Poznań, festiwal “Poznańska Wiosna Muzyczna”/ “Poznań Music Spring” Festival

with Mikołaj Pałosz (cello)

Bettina Skrzypczak – Scene 2; Helmut Lachenmann – Pression, Michel Jarrell – Prisma; Philippe Hurel – Trait d’union

16.12.2018 – Warszawa/Warsaw, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; 18.12.2018 – Kraków/Cracow – Cricoteka

with Rafał Zapała (electronics)

Rafała Zapała – No Meaning Detected;  Pierre Boulez –Anthèmes 2 (first performance in Poland)

Program koncertów obejmuje rownież nowe utwory Marka Choloniewskiego i Przemysława Zycha/ The concerts’ programme includes new works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych

5.11.2018 – Pekin/Beijing, Chamber Music Festival at Central Conservatory of Music

with Mikołaj Pałosz (cello) and Ewa Liebchen (flute)

Paweł Mykietyn – Sonata (vc); Agata Zubel – Cadenza (vn); Sławomir Kupczak – Halny (fl); Barbara Buczek – Eidos (vn), Jakub Krzewiński – Contre (vn, vc); Paweł Szymański – Limeryki (fl, vn, vc), Wenchen Qin – new work 

30.10.2018 – Warszawa/Warsaw, Nowy Teatr

With Chain Ensemble, Andrzej Bauer – conductor

Gérard Grisey – Vortex temporum

24.04.2018 – Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

z Mikołajem Pałoszem – wiolonczela/with Mikołaj Pałosz – cello

Bettina Skrzypczak – Scene II; Rafał Zalech – Battalia à 2; Roman Haubenstock-Ramati – Pluriel; Jakub Krzewiński – Contre

16.04.2018 – Nowy Teatr, Warszawa/Warsaw

Z Chain Ensemble/with Chain Ensemble, Andrzej Bauer – dyrygent/conductor

Carola Bauckholt – Treibstoff; Witold Lutosławski – Muzyka teatralna/Theater Music

20.01.2018 – Warszawa/Warsaw, Muzeum Polin

Z Delirium Ensemble/with Delirium Ensemble, Wiktor Kociuban – dyrygent/conductor

Fausto Romitelli – Blood on the Floor, Painting 1986

Chaya Czernowin – Dam Sheon Hachol (The Hourglass Bleeds Still) 

Yair Klartag – On writing poetry // composed 2013 / 2017 

Fausto Romitelli – Professor Bad Trip 

prawykonania polskie/first performances in Poland

21.11.2017 – Warszawa/Warsaw, Nowy Teatr

Z Chain Ensemble /With Chain Ensemble

Georg Friedrich Haas – In vain

prawykonanie polskie/first performance in Poland

2, 3.09.2017 – Bendigo (Australia), Bendigo International Festival of Exploratory Music

 • dwa recitale solowe z elektroniką/ two solo recitals with electronics
  UN CHEVALIER – FRANÇOIS SARHAN; EIDOS  – BARBARA BUCZEK; PHENOTYPE – WOJTEK BLECHARZ; SOLO – ELZ˙BIETA SIKORA; STUDY FOR STRING INSTRUMENT AND WHAMMY PEDAL NO.2 – SIMON STEEN-ANDERSEN; VARIANTS  – JEAN CLAUDE RISSET; KWAIWA – BOGUSŁAW SCHAEFFER; CADENZA  – AGATA ZUBEL

  27.06.2017 –  Warszawa/Warsaw, Nowy Teatr

Z Chain Ensemble, dyrygent Andrzej Bauer/With Chain Ensemble, Andrzej Bauer conductor

Paweł Szymański –  Appendix; György Ligeti  Kammerkonzert; Francesco Filidei                Finito ogni gesto, Raphaël Cendo  Action Painting

 • 8.05.2017 – Warszawa/Warsaw, Studio Koncertowe Polskiego Radia S1/ Polish Radio S1 Concert Studio

Zygmunt Mycielski – Offertorium; Roman Palester – Sonata na dwoje skrzypiec i                 fortepian/Sonata for Two Violins and Piano

Z Aleksandrą Kupczyk – skrzypce i Joanną Opalińską – fortepian/with Aleksandra               Kupczyk – violin and Joanna Opalińska – piano

 • 30.03.2017 – Poznańska Wiosna Muzyczna/Music Spring in Poznań

Duety z Mikołajem Pałoszem (wiolonczela)/Duos with Mikołaj Pałosz (cello)

Works by François Sarhan: Un Chevalier; Amitié;  Espoir;  Situation 7                             „Imagination”; Simon Steen-Andersen: Study for String Instrument #1Study for     String Instrument #2; Toshio Hosokawa: Duo;  Mathias Spahlinger: Adieu m’amour. Hommage à Guillaume Dufay

 • 10.02.2017 – Warszawa/Warsaw, Studio Koncertowe Polskiego Radia S1/ Polish Radio S1 Concert Studio

  Festiwal Witolda Lutosławskiego “Łańcuch”/Witold Lutosławski Festival

  Utwory Witolda Lutosławskiego z Chain Ensemble, dyrygent Andrzej Bauer/ Works by Witold Lutosławski with Chain Ensemble, conductor Andrzej Bauer

 Preludia taneczne/Dance Preludes; Łańcuch 1/Chain 1; Grave; Preludia i fuga/                          Preludes and Fugue

 • 27.10. 2016 – Kraków; 4.11.2016 – Radom; 14.11. 2016 –Warszawa

      Duety skrzypcowe/Violin duos 

Duety – Anna Kwiatkowska z młodymi skrzypkami/ Duos – Anna Kwiatkowska with young violinists: Artur KroschelPodcienie; Sławomir KupczakTrzy tańce (z elektroniką/ with electronics); Przemysław ZychKajocy; Luciano BerioDuetti (wybór/ selection); Heinz HolligerDuöli (wybór/selection)

Solo (Anna Kwiatkowska): Kaija SaariahoNocturne; Agata Zubel – Cadenza

Utwory Artura Kroschela, Sławomira Kupczaka, Przemysława Zycha zostały napisane dla Anny Kwiatkowskiej w ramach Programu Zamówień Instytutu Muzyki i Tańca/ Works by Artur Kroschel, Sławomir Kupczak, Przemysław Zych were written for Anna Kwiatkowska as part of the Commissions Programme operated by Institute for Music and Dance

 • 16–19.10. 2016 – Włocławek, Inowrocław, Piła, Konin

     4 Koncerty z Chain Ensemble/ 4 Concerts with Chain Ensemble

Witold Lutosławski – Preludia taneczne; Łańcuch 1; Paweł MykietynEine kleine Herbstmusik;; Zygmunt KrauzeQuatuor pour la naissance; Carola BauckholtTreibstoff

Advertisements